Konkurs fotograficzny V WFFA 2009

Konkurs V Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej 2009 kierowany jest do młodych twórców, którzy nie ukończyli jeszcze 35 r. życia: studentów, absolwentów studium i wyższych szkół artystycznych i fotograficznych. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Galeria Sztuki Mediów ASP w Warszawie przy ul. Spokojna 15.

Każdy uczestnik może zgłosić do trzech fotografii, wykonanych w latach 2007-2009, w dowolnej: technice, dziedzinie fotografii oraz tematyce. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł na pokrycie części kosztów organizacyjnych, na konto Millennium S.A. 14 1160 2202 0000 0000 4843 5368, z dopiskiem V Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2009. Zdjęcia, których udział nie będzie opłacony, nie będą przedstawione pod obrady jury i nie zostaną odesłane.

reklama

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: maksymalnie 3 zdjęcia z dołączonym opisem, wielkość max A1, czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz kserokopię dowodu wpłaty. (prosimy o załączenie dokumentacji tych samych prac, ich opisu i CV na CD). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 22 lutego 2009 r. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Galeria Sztuki Mediów ASP, ul. Spokojna 15, 01-044 Warszawa. Dopisek: V Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2009.

Oceny zdjęć dokona międzynarodowe jury powołane przez organizatorów, typując zdjęcia do wystawy, przyzna również nagrody i wyróżnienia. Posiedzenie jury odbędzie się do 10 marca 2009 r. Autorzy podpisując kartę zgłoszenia, akceptują wszystkie warunki regulaminu wystawy.

Regulamin konkursu i karty zgłoszeń dostępne na stronach m.in.: www.wffa.pl, www.artinfo.pl, www.asp.waw.pl w państwowych i prywatnych wyższych szkołach artystycznych i fotograficznych Warszawy i Polski.


21.01.2009 22:46 Aktualności,