Foto Open FotoArtFestivalu

FotoArtFestival ogłosił nabór do otwartej wystawy fotograficznej Foto Open 2009, która tradycyjnie towarzyszy imprezie. III FotoArtFestival odbędzie się w październiku 2009 r. Każdy może zgłosić swoją propozycję do ekspozycji. Jej celem jest stworzenie możliwości fotografującym zaprezentowania swoich prac przed szerszym forum odbiorców, a także wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów w środowisku fotografujących.

reklama

Zgłaszać można prace do formatu 40×50 cm, nie więcej jednak niż 3 od jednego uczestnika. Technika i tematyka prac dowolna. Prace mogą być oprawione.

Prace, z dopiskiem FotoOpen, wraz z wypełnioną i podpisaną kartą uczestnictwa nadsyłać należy na adres: Galeria Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30 września 2009 r. Więcej na: www.fotoartfestival.art.pl


26.01.2009 09:53 Aktualności,