Fotoedycja dodatkowo

Duże zainteresowanie warsztatami fotoedycji w Muzeum Powstania Warszawskiego spowodowało, że przygotowano kolejną ich edycję. Spotkania odbędą się 7, 8, 14 i 15 lutego 2009 r. Zajęcia poprowadzą Izabela Wojciechowska i Karol Bagiński. Zapisy trwają.

reklama

Program warsztatów podzielono na dwie części. Podczas pierwszego weekendu uczestnicy zapoznają się z metodami pracy fotoedytora, zasadami doboru zdjęć do publikacji, regułami współpracy fotoedytora z fotografem. Drugi weekend poświęcony zostanie przygotowaniu fotografii do publikacji. Uczestnicy poznają sposoby pracy nad zdjęciem z wykorzystaniem programu Photoshop oraz różnice pomiędzy szykowaniem zdjęć do publikacji w internecie, na wystawie i w formie drukowanej.

Koszt jednego, dwudniowego spotkania wynosi 60 zł. Zgłoszenia należy wysłać na adres mateuszbernat@1944.pl