Dominika Sadowska w FF

Dominika SadowskaWystawa prac Dominiki Sadowskiej plasujących się na pograniczu fotografii i grafiki prezentowana jest w Galerii FF w Łodzi.

Sadowska w swojej twórczości zajmuje się odkrywaniem twarzy ludzkiej, zmieniających się kanonów piękna i sposobów, w jaki twarz była i jest przedstawiana. Posługuje się wizerunkami zaczerpniętymi z różnych kontekstów – z malarstwa, fotografii lub z rzeczywistości. W swoich pracach często wykorzystuje kamerę otworkową, która nadaje prezentowanym obliczom specyficzne światło, a czasem prowadzi do ich deformacji.
Dominika Sadowska (rocznik 1977) jest absolwentką Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, należy do szwedzkiego stowarzyszenia Grafikens Hus. Realizuje prace w zakresie fotografii i grafiki (sitodruk) i pracuje na stanowisku asystenta w Pracowni Fotografii na Wydziale Multimediów ASP w Łodzi.

reklama

bq, Dominika Sadowska, „Ślady”, Galeria FF, Łódź, ul. Traugutta 18. Wystawa czynna od 6 do 27 lutego 2009 r.


30.01.2009 19:54 Aktualności,