Konkurs Naftowe Klimaty

„Naftowe Klimaty” to otwarty konkurs fotograficzny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice i Fundację PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza. Tematem konkursu są szeroko pojęte elementy polskiego naftownictwa i gazownictwa, historyczne, jak i aktualnie eksploatowane. W tegorocznej edycji konkursu osobną kategorią, w której zostanie przyznana specjalna nagroda jest kategoria „Ludzie”.

Fotografie prezentować mogą: początki rozwoju przemysłu naftowego; istniejący krajobraz przemysłu naftowego w Polsce – Światowej Kolebce Przemysłu Naftowego; przemysł rafineryjno-petrochemiczny w jego aktualnym kształcie; producentów maszyn i narzędzi wiertniczych; stacje paliw; istniejące skanseny związane z przemysłem naftowym, zgromadzone w nich urządzenia i inne pamiątki; pracowników i ludzi związanych z gazownictwem i naftownictwem oraz skojarzenia i własne obserwacje.

reklama

Konkurs rozgrywany jest w kategoriach: open – przeznaczonej dla amatorów i profesjonalistów fotografii cyfrowej; junior – przeznaczonej dla dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich; specjalnej – adresowanej do wszystkich uczestników konkursu.

Każdy z autorów może nadesłać drogą pocztową nie więcej niż 4 prace, w tym dopuszcza się 1 zestaw wielo-zdjęciowy /max 3 fotografie w zestawie /, które traktowane będą, jako jedna praca konkursowa. Zalecany format zdjęć to 30×40 cm, jednak nadesłane na konkurs fotografie nie mogą być mniejsze od formatu 20×30 cm. Przyjmowane są odbitki wykonane na papierze fotograficznym.

Prace należy nadsyłać na adres: Stowarzyszenie „MARATON” Gorlice, ul. Biecka 10, 38-300 Gorlice w terminie do 15 kwietnia 2009 r.

Więcej informacji: tel. 018 352 02 00; www.weekendnaftowy.pl


09.02.2009 11:06 Aktualności,