Publikacja roku w fotografii

Księgarnia Fotograficzna F5 ogłosiła konkurs na fotograficzną publikacje roku, który ma na celu promocję i zaprezentowanie jak najszerszemu gronu odbiorców najciekawszych i najlepszych wydawnictw promujących tę tematykę.

reklama

Zgłoszenia poszczególnych tytułów będą przyjmowane zarówno od autorów, jak i wydawców dzieła. Nagrody przyznawane są wyłącznie wydawcy. Pod uwagę będą brane walory świadczące o jakości merytorycznej, estetycznej i technologicznej. Tytuł musi być opublikowany w polskim wydawnictwie, w roku którego nagroda dotyczy. Do jury zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk, związanych z szeroko pojętą sztuką wydawniczo-dziennikarską, wykładowcy uczelni artystycznych, autorytety ze świata sztuki, kultury i biznesu oraz przedstawiciele portali i periodyków m.in.: wydawca.pl, medialine.pl, fotopolis.pl, exit.pl, corbis.pl, foto-fashion.com, Arteon.

Termin przesyłania zgłoszeń pływa 20 lutego 2009 r. Więcej na: www.f5-ksiegarnia.pl


16.10.2008 18:27 Aktualności,