Ekologia w Obiektywie 2009

Firma Bayer ogłosiła IX edycję konkursu Ekologia w Obiektywie pod patronatem UNEP. Konkurs skierowany jest do profesjonalistów i amatorów. Temat tegorocznej edycji to „Zmiany klimatu – nasze wyzwanie”.

Nadrzędnym celem konkursu i wystaw pokonkursowych jest popularyzacja idei dbałości o ochronę klimatu i otaczającego środowiska. Jury konkursu oprócz przesłania dotyczącego zrównoważonego rozwoju będzie brać pod uwagę i doceniać walor artystyczny prac i ich profesjonalizm.

reklama

Ekologia w Obiektywie rozgrywana jest równocześnie w innych regionach Europy: w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Łącznie we wszystkich krajach nagrodzone prace obejrzy kilka milionów ludzi.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich pasjonatów fotografii powyżej 12 roku życia, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne i rzeczowe oraz udział w wielkoformatowych wystawach plenerowych w Warszawie i Gdyni. IX konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: od 12 do 18 roku życia oraz powyżej 18 roku. Zwycięzców wyłoni jury złożone z niezależnych ekspertów w dziedzinie fotografii i ekologii.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja 2009 r. Więcej informacji na: www.ekologiawobiektywie.pl


27.02.2009 19:55 Aktualności,