Festiwal „Sztuka i dokumentacja”

Współczesna sztuka to często działania efemeryczne, trwające w określonym czasie i przestrzeni. Jedynym sposobem na zachowanie pamięci i wiedzy o tych zdarzeniach w historii sztuki jest rzetelna dokumentacja. Historia sztuki współczesna zna przypadki, kiedy brak dokumentacji utrudnia lub uniemożliwia badania nad wydarzeniami, które miały miejsce w zeszłych dekadach. Zarazem dokumentacja staje się formą kreacji.

reklama

Festiwal „Sztuka i dokumentacja” chce spełnić dwa cele. Pierwszym jest szeroko rozumiana refleksja nad zagadnieniem dokumentacji, prowadzona zarówno przez praktyków, jak i teoretyków. Ramy refleksji obejmują zarówno rolę zagadnienia związku sztuki i dokumentacji, oraz użycia form dokumentu i rzeczywistości nieprzetworzonej w historii sztuki awangard XX wieku, jak i dyskusję nad charakterem relacji łączących dziś sztukę i dokumentację (dokumentowanie), co jest jednym wiodących zagadnień sztuki współczesnej. Drugi to tworzenie baz danych sztuki. Wystawy festiwalowe pokazują rozmaite sposoby wykonywania i prezentowania dokumentacji sztuki. Mają sens warsztatowy – służą wymianie doświadczeń. Organizowanie festiwalu służy gromadzeniu dokumentów sztuki w celach badawczych, poznawczych, do wykorzystania przez naukowców i edukatorów, oraz krytyków sztuki i dziennikarzy.

Więcej na www.spam.art.pl

27 marca 2009 r., „Sztuka i dokumentacja”, Galeria Wschodnia, Łódź, ul. Wschodnia 29/3.


11.03.2009 20:17 Aktualności,