Krajobraz Górski 2009

Po raz 29 ogłoszony został konkurs międzynarodowy na najpiękniejszy fotograficzny pejzaż górski. Jego celem jest utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu górskiego, zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tej tematyce, popularyzacja fotografii górskiej poprzez organizowanie wystaw krajowych i zagranicznych oraz gromadzenie najciekawszych fotografii krajobrazu gór.

reklama

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy z kraju i zagranicy. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24 × 30 cm. Do powiększenia należy dołączyć wglądówki (13×18 cm lub 18×24 cm) do celów poligraficznych (mogą być w formie elektronicznej). Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu: PeKaO O/Nowy Targ nr 76 1240 1574 1111 0000 0790 6732 i kopię dowodu wpłaty dołączyć do karty zgłoszenia.

Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2009 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ.

Informacji udziela komisarz konkursu Stanisław Krzak, tel. (018) 266 21 32, e-mail: stanislaw_krzak@mok.nowytarg.pl

Więcej na: www.mok.nowytarg.pl


16.03.2009 20:03 Aktualności,