Niepohamowana wrażliwość kampu

Łódzka galeria MŁodzi ogłosiła konkurs na fotografię i grafikę, którego celem jest wyłonienie najlepszych prac wykonanych w estetyce kampu. Konkurs to próba sprowokowania artystycznej refleksji nad sztuką kampu. Kamp jako pewna szczególna wrażliwość, skłonność do sztuczności i przesady, jest coraz powszechniejszy, coraz częściej sięga po niego zarówno język sztuki, jak i reklamy.

Niepohamowana wrażliwość kampu

Kamp to sztuka o kiczu, ironiczna, prześmiewcza, pełne blichtru i przesady, bez jakichkolwiek pretensji do autentyzmu. Kamp to przemyślna pochwała sztuczności i maskarady w każdym jej przejawie.

reklama

Termin nadsyłania prac upływa 24 maja 2009 r.

Więcej na: http://galeriamlodzi.pl


16.03.2009 21:48 Aktualności,