Konkurs fotograficzny o Pomorzu

Każdy fotografujący może nadesłać prace na konkurs “Moje Pomorze – Ziemia, Ludzie, Wydarzenia”. Zdjęcia powinny odpowiadać jednej z kategorii konkursowych: Piękna (?) nasza Polska cała; Tu żyjemy; Krewni, znajomi i nieznajomi; Pasje i obsesje.

reklama

Zgłaszane zdjęcia muszą być wykonane na terenie województwa pomorskiego i jego najbliższego sąsiedztwa. Każdy autor może nadesłać do 8 prac w formie odbitek o formacie co najmniej 18×24 cm w dowolnej technice, zobowiązując się jednocześnie, że w przypadku zakwalifikowania zdjęcia na wystawę dostarczy w terminie 2 tygodni od daty powiadomienia o tym fakcie powiększenie w formacie 30×40 cm lub 40×50 cm, pozyskane we własnym zakresie. Zestawy (maksymalnie 10 zdjęć w każdym) traktowane będą jako pojedyncza praca.

Termin nadsyłania prac upływa 25 kwietnia 2009 r.

Formularz zgłoszeniowy: www.tsf.edu.pl


17.03.2009 21:31 Aktualności,