Fotografia Subiektywna

Galeria Asymetria przygotowała cykl wystaw, których motywem przewodnim jest Fotografia Subiektywna. Pierwszym prezentowanym autorem będzie Jerzy Lewczyński, potem kolejno zobaczymy prace Zdzisława Bekińskiego i Bronisława Schlabsa.

Jerzy Lewczyński - Fotografia Subiektywna

W 1949 roku w Niemczech powstała grupa fotografów „Fotoform” skupiona wokół Otto Steinerta, z której wyłonił się ruch „subjective fotografie”. Była to międzynarodowa formacja, w ramach której od początku do końca lat 50. zostały dowartościowane formuły obrazowe wypracowane dla fotografii przez przedwojenne ruchy awangardowe. Jednakże Steinert nadał im nowe znaczenie, podkreślił egzystencjalny wymiar subiektywnego spojrzenia na rzeczywistość. Niemiecki fotograf określał fotografię subiektywną jako „zhumanizową”, która zamiast starać się odwzorowywać rzeczywistość chwyta jej obiekty w ich wewnętrznym wymiarze, tak jak interpretuje to w obiektywie twórczy impuls artysty. Manifestacją takiej postawy miały być trzy wystawy fotografii zorganizowanie w latach 50. w Niemczech i publikacje albumów „Subjective fotografie”.

reklama

Ruch ten został dostrzeżony także w Polsce, choć jego powszechna recepcja nastąpiła dopiero w połowie lat 60. Jednakże w latach 50. kontakty zostały nawiązane, a realizacje niektórych polskich fotografów można uznać za jedne z bardziej oryginalnych propozycji tej formacji. Bronisław Schlabs, który korespondował w latach 50. ze Steinertem dzielił się swoimi przemyśleniami z Jerzym Lewczyńskim i Zdzisławem Beksińskim, czego efektem jest praca tych artystów nad polską wersją fotografii subiektywnej, której ślady pokazywane w galerii Asymetria nie były dotąd znane szerszej publiczności. Jerzy Lewczyński podkreśla, że polska wersja fotografii subiektywnej atakowała steinertowską za jej dekoracyjność i estetyzm. Zwracała się ku człowiekowi jako podmiotowi w sytuacji wewnętrznego napięcia i dramatu, przede wszystkim w swej wersji najbardziej radykalnej (Beksiński), gdyż nie brakowało spokojnych kadrów i psychologicznego poetyzowania (Lewczyński, Schlabs).

Jerzy Lewczyński, „Fotografia subiektywna I”, Galeria Asymetria i Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa, Ul. Nowogrodzka 18a m 8 (4 piętro). Wystawa czynna od 31 marca do 30 kwietnia 2009 r.


30.03.2009 16:54 Aktualności,