Konkurs fotograficzny - Warszawa na eksport

Unikalne, intrygujące, nie-pocztówkowe zdjęcia Warszawy można nadsyłać na konkurs “Warszawa na eksport”. Może w nim uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 15 lat, przesyłając dowolną liczbę zgłoszeń. Zgłoszenie musi zawierać jedną fotografię na papierze w formacie A4 oraz kopię na nośniku elektronicznym.

reklama

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 maja 2009 r. o godz. 12.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66 podczas wernisażu wystawy „Plany na przyszłość. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji”.

Zgłoszenie należy nadsyłać na adres: Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa w terminie do 20 kwietnia 2009 r. z dopiskiem „Warszawa na eksport”.


30.03.2009 16:55 Aktualności,