V Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2009 rozpczęty!

V Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2009Rozpoczął się już V Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej tradycyjnie skoncentrowany wokół konkursu skierowanego do studentów wyższych, i nie tylko, szkół fotograficznych. Obok wystawy pokonkursowej impreza oferuje ciekawy zestaw wystaw fotografii czeskiej i spotkań z jej autorami, kuratorami i krytykami. „Czeskie menu” festiwalu przygotowano we współpracy z wybitnym fotografem i historykiem fotografii oraz pedagogiem Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (ITF) – prof. Vladimírem Birgusem.

V WFFA’2009 akcentuje wieloaspektowość i złożoność formalną, warsztatową, treściową i tematyczną współczesnej fotografii w kontekście dwóch krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie ma tematu przewodniego. Oddaje różne postawy, koncepcje, nurty i konwencje pojawiające się w ujęciu historycznym oraz współcześnie, u dojrzałych i młodych twórców, świadomych swojej historii, poszukujących nowatorskich rozwiązań estetycznych w oparciu o tradycję awangardy, konceptualizmu czy postmodernizmu i własną refleksję. Prezentuje zdjęcia zarówno jako obiektywny zapis rzeczywistości, jak i przede wszystkim te, będące wyrazem osobistej wizji, inteligencji i temperamentu.

W konkursie festiwalowym wziąć mogli udział twórcy, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia. Jury w składzie: prof. Justine Price (przewodnicząca), Departament Sztuki, Canisius College, Buffalo, NY; Marta Przybyło-Ibadullajev, redaktor pisma “Art & Business”; Paweł Łubowski, redaktor naczelny pisma „Artluk”; Zbigniew Włodarski, redaktor naczelny magazynu „Foto”; prof. Stanisław Wieczorek; Dyrektor Instytutu Sztuki Mediów ASP, Warszawa; h.c. dr hab. Mariusz Dąbrowski, ASP, Warszawa postanowiło przyznać następujące nagrody: Grand Prix – Agnieszka Jaźwińska; I nagroda – Krzysztof Ćwiertniewski; II nagroda – Magdalena Grela; III nagroda – Kinga Kardynał. Wyróżniono: Klaudię Jastrzębską, Magdalenę Karpińską, Macieja Krajewskiego, Martę Perłowską, Monikę Skier i Maję Zembrzuską.

Szczególnie cieszy nas III nagroda, jaką uhonorowano słuchaczkę II roku specjalizacji fotograficznej Warszawskiej Szkoły Reklamy Kingę Kardynał. Gratulujemy.

Na program czeski V WFFA’2009 składają się wystawy pokazujące ją zarówno w ujęciu historycznym, poprzez przypomnienie sylwetek czeskiej awangardy fotograficznej jak: Frantisek Drtikol, Jaroslav Rössler, Jaromir Funke, Eugen Wiskovsky („Klasycy czeskiej awangardy fotograficznej”), po popularne jej wątki jak „Akt w czeskiej fotografii 1960-2000”, m.in.: Jan Saudek, Ivan Pinkava, Vaclav Jiráska, Veronika Bromove, Vaclav Chochol, Miloslav Stibor, Jiriho David. W nurt charakterystycznego w czeskiej fotografii gatunku wpisuje się retrospektywa Jindřicha Štreita („Fotografie 1965-2005”).

reklama

Festiwal to przede wszystkim także promocja młodej fotografii. Z czeskich młodych, aczkolwiek już uznanych i mocno docenianych, nagradzanych i wyróżnianych na międzynarodowych festiwalach i konkursach twórców akcent szczególny położony został na działania fotografek – „Tożsamość młodych czeskich fotografek” (artystki do 35 roku życia: Dita Pepe, Katerina Drzkova, Tereza Vlckova, Sylva Francova, Daniela Dostalkova, Barbora Balkova, Barbora Krejcova, Barbora Kuklikova, Martina Novozamska).

W ramach wystaw polskiego programu głównego zobaczymy ekspozycje tematyczne, zbiorowe oraz indywidualne, zarówno uznanych twórców, jak i tych debiutujących. Będą to m.in.: fotografia subiektywna Jerzego Lewczyńskiego i Zdzisława Beksińskiego; „antyfotografie” Andrzeja Różyckiego, zdjęcia z różnych cykli Andrzeja Lachowicza, sentymentalne pejzaże Stanisława Wosia, „formy naturalne” prof. Witolda Kacykowa i dokumenty stereoskopowe Chrisa Niedenthala. Unikatową formułę ratowania archiwalnych dokumentów w wydaniu artystycznego zapisu grupy Zorka Projekt zaprezentuje Ośrodek KARTA. W „Peryferiach fotograficznego obrazu”, trzech profesorów akademickich: Stefan Wojnecki, Wojciech Prażmowski i Mariusz Dąbrowski pokaże szersze postmedialne, rozumienie i wykorzystywanie obrazu fotograficznego w ich twórczości.

W ramach festiwalu odbędą się także spotkania i wykłady polskich (dr C. Kościelniak, ASP/UAM; dr A. Mazur, CSW Zamek Ujazdowski), czeskich i amerykańskich (prof. Justine D. Price, Canisius College, Buffalo, NY) krytyków fotografii, kuratorów i fotografów. W seminarium poświęconemu zagadnieniom czeskiej fotografii uczestniczyć będą pedagodzy i fotografowie związani z ITF w Opawie: Vladimír Birgus, Jindřich Štreit, Jiří Siostrzonek i Tomáš Pospěch.

V Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej trwa do 7 czerwca 2009 r.


29.04.2009 12:10 Aktualności,