Kielce Inaczej 2009

Fundacja Kultury Wici ogłasza V jubileuszową edycję konkursu fotograficznego “Kieleckie Inaczej”, otwartego dla wszystkich fotografujących. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić Kielce lub region świętokrzyski w niebanalny sposób. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. Efektem konkursu będzie wakacyjna wystawa fotografii prezentowana w galerii Lakiernia w Bazie Zbożowej w Kielcach oraz wirtualna galeria internetowa na stronie konkursu www.kieleckieinaczej.wici.info

reklama

Nadsyłać można prace wykonane w dowolnej technice, zdjęcia muszą mieć jednak formę odbitki o wymiarach minimum 20×30 cm (nie większy niż 50×80 cm). Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace. Zestaw będzie traktowany jako jedna praca (max. 3 zdjęcia opisane i z zaznaczeniem, że stanowią one cykl fotograficzny).

Termin zgłaszania prac upływa 30 maja 2009 r. Należy je dostarczyć na adres: Fundacja Kultury Wici, Baza Zbożowa, 25-416 Kielce, ul. Zbożowa 4.


06.05.2009 16:27 Aktualności,