Henkel Art Award 2009

Rozpoczęto kolejną, ósmą już edycję Henkel Art Award 2009. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania prac w kategoriach: fotografia, rysunek, malarstwo oraz video instalacja; powstałych po 1 stycznia 2006 r. W konkursie mogą brać udział artyści w wieku 18-40 lat. Na zwycięzców etapu międzynarodowego czekają atrakcyjne nagrody: czek na 7000 euro oraz wystawa prac laureata w Wiedniu i kraju ojczystym. Zwycięzca polskiej edycji konkursu otrzyma dodatkowo nagrodę specjalną w wysokości 5000 zł.

Henkel Art Award 2009

Organizatorzy nie narzucają uczestnikom żadnych ograniczeń tematycznych, przy wyborze zwycięzców, będzie się liczył innowacyjny charakter prac. Pierwsze eliminacje do konkursu odbędą się na poziomie ogólnopolskim. Spośród nadesłanych zgłoszeń krajowe jury wytypuje w czerwcu prace trzech artystów, które zostaną następnie zgłoszone do etapu międzynarodowego. Organizatorzy planują wystawę najciekawszych prac krajowego etapu konkursu, która odbędzie się latem bieżącego roku w Warszawie.

reklama

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 czerwca 2009 r. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: Henkel Art Award 2009, Solski Burson-Marsteller Sp. z oo., Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa.

Więcej na: www.henkel.pl


13.05.2009 18:08 Aktualności,