Konkurs fotograficzny Wodna pasja

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego wodę, o pełnym pasji i emocji artystycznym wyrazie lub nowoczesnego ujęcia i spojrzenia na wzajemne relacje ludzi z wodą – również w ich najbliższym, codziennym otoczeniu. Prace 13 laureatów konkursu będą eksponowane na stałej wystawie fotografii w Salonie Łazienek KOŁO w Krakowie.

reklama

Konkurs ma charakter otwarty, mogą brać w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zarejestrowanie się w serwisie internetowym www.zrodlainspiracji.pl Nie ogranicza się liczby fotografii nadesłanych na konkurs przez jednego autora. Fotografie oceni Sąd Konkursowy w składzie: Henryk Sawka (artysta); Maciej Plewiński (fotograf) i Przemysław Powalacz (Prezes Zarządu Sanitec Koło).

Termin nadsyłania prac upływa 27 maja 2009 r.

Więcej na: www.zrodlainspiracji.pl


13.05.2009 18:11 Aktualności,