Fotografia w miejscu pracy

Konkurs fotograficzny otwarty dla wszystkich fotografujących poświęcony jest tematyce bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nagroda główna to 3000 euro. Organizatorem jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Celem inicjatywy jest zwiększenia świadomości problemów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie ich własnego obrazu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Międzynarodowe jury oceni walory artystyczne nadesłanych prac.

reklama

Termin nadsyłania prac upływa 15 sierpnia 2009 r.

Więcej na: http://www.osha-photocompetition.eu/home_pl.html


19.05.2009 20:26 Aktualności,