Coś niewypowiedzianego Birgusa

Prezentacja zdjęć Vladimíra Birgusa obejmie wybór fotografii z cyklu dokumentalnego “Coś niewypowiedzianego”, który autor tworzy od ponad 30 lat. Rejestruje w nim sceny z życia codziennego. Birgus na początku lat 80. był jednym z pierwszych fotografów czeskich, który wprowadził kolor do dokumentu fotograficznego.

Vladimír Biegus, Fotografie

Stosując Bressonowską strategię “decydującego momentu” komentuje współczesną rzeczywistość, kładąc nacisk na samotność w wielkim mieście i poczucie alienacji we współczesnym świecie. Wystawa w Starej Galerii ZPAF jest drugą jak do tej pory prezentacją fotografii Vladimíra Birgusa w Warszawie.

reklama

Vladimír Biegus, „Fotografie”, Stara Galeria ZPAF, Warszawa, Pl. Zamkowy 8. Wystawa czynna od 21 maja do 6 czerwca 2009 r.


20.05.2009 15:32 Aktualności,