Konkurs fotograficzny Fotomotif

Pojawił się nowy festiwal fotograficzny na polskiej mapie: Fotomotif Festival 2009 w Olsztynie. Przy okazji festiwalu ogłoszono konkurs fotograficzny, którego tematem jest “Powietrze”.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 10 prac. Temat konkursu – “powietrze” – potraktować można na wszystkie sposoby: jako mieszaninę gazów, życiodajny wytwór naszej planety, przestrzeń życiową, jako oddech, wiatr, jako siła wznoszenia, odpychania, zbliżenia i opadania, jako fizyka i metafizyka.

reklama

Prace nadsyłać można wyłącznie na papierze fotograficznym bądź papierze do drukarek do wydruków fotograficznych. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 20×20 cm i nie większy niż 60×90 cm. Prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach fotograficznych nie zostaną dopuszczone do udziału. Zdjęcia będą kwalifikowane i oceniane przez Jury w składzie: Ryszard Czerwiński, Michał Szanter i Marek Marcinkowski. Nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej, rozpoczynającej się w dniu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród tzn. 3 lipca 2009 r. w Parku Miejskim bądź na deptaku przy ul. Prostej.

Nagrodami rzeczowymi w konkursie jest 100 biletów na przeloty balonami, samolotami, szybowcami oraz skoki w tandemie ze spadochronem do zrealizowania w Aeroklubie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 4 i 5 lipca 2009 r. podczas wielkiego show fotomotif festival Olsztyn 2009. W razie niemożności zrealizowania nagrody z powodu pogody uniemożliwiającej starty maszynom lotniczym, organizator zapewnia nagrody rzeczowe wtórne o wartości równej z nagrodami pierwotnymi.

Termin nadsyłania prac upływa 5 czerwca 2009 r.
Należy je wysyłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.


21.05.2009 17:47 Aktualności,