Autoportret w fotografii

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłosiło po raz ósmy konkurs na autoportret, inspirowany twórczością wybranego artysty. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków artystycznych. Nagroda główna w konkursie wynosi 2500 euro.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace. Regulamin nie ogranicza formatu i formy wypowiedzi (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, fotografia, wideo oraz inne media). Format i technika muszą umożliwiać transport, magazynowanie i ekspozycję pracy.

reklama

Nadesłane prace oceni jury w składzie: Tomasz Tatarczyk, Alicja Czajkowska-Magdziak, Tomasz Ciecierski, Bogusław Deptuła, Robert Kuśmirowski, Robert Maciejuk, Paweł Susid, Sławomir Toman.

Termin nadsyłania prac upływa 18 października 2009 r. Prace nadsyłać należy na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola.

Więcej na: www.muzeum.stalowawola.pl Karta zgłoszeniowa i formularze do opisu prac są dostępne na stronie www.muzeum.stalowawola.pl/autoportret


26.05.2009 23:32 Aktualności,