Aukcja charytatywna fotografii i grafiki

Studenci warszawskiej ASP przygotowali wystawę i aukcję prezentującą grafikę oraz fotografię uznanych autorów, wykładowców ASP, a także prace własne, z których dochód przeznaczony zostanie na remont pomieszczeń uczelni.

W 2009 r. powstała bezprecedensowa dla środowiska ASP inicjatywa studencka, w wyniku której powołano do życia Fundację „AuKCJA”, której głównym celem działalności jest wspieranie młodych twórców związanych z Akademią Sztuk Pięknych. Studenci potrzebują odbiorcy i przestrzeni dla pełnego rozkwitu talentów oraz zainteresowań. Jednak wielokrotnie możliwość ich uzyskania przegrywa z niemożnością zaistnienia na rynku sztuki. Towarzyszą temu także inne utrudnienia. Brak odpowiedniego wyposażenia warszawskiej ASP uniemożliwia studentom rozwój adekwatny do współczesnego poziomu wiedzy i możliwości, jakimi dysponują ich koledzy z uczelni artystycznych na świecie. ASP w Warszawie nie posiada jednak możliwości pozwalających na usunięcie tych przeszkód we własnym zakresie.

reklama

Stąd pomysł aukcji, na której będzie można nabyć prace m.in. Piotra Andrewsa, Szymona Brodziaka, Andrzeja Georgiewa, Mikołaja Grynberga, Krzysztofa Jabłonowskiego, Andrzeja Kramarza, Marcina Mroszczaka, Chrisa Niedenthala, Jacka Poremby, Tomka Sikory, Juliusza Sokołowskiego, Wojciecha Wieteski, Andrzeja Wiktora, Magdy Wunsche, Moniki Ostrowskiej, Doroty Wróblewskiej, Pawła Żaka, Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej, Mateusza Dąbrowskiego, Małgorzaty Dmitruk, Magdaleny Janus, Michała Jędrczaka, Ryszarda Kajzera, Rafała Kochańskiego, Wojciecha Kubrakiewicza, Roberta Kurzaja, Krzysztofa Olszewskiego, Doroty Obtułowicz-Mc Quaid, Błażeja Ostoji Lniskiego, Piotra Smolnickiego i Andrzeja Węcławskiego.

„Charytatywna aukcja fotografii i grafiki z ASP”, Traffic Club, Warszawa ul. Bracka 25. Wystawa czynna do 6 czerwca 2009 r. Aukcja odbędzie się 6 czerwca 2009 r. o godz. 17.00.


28.05.2009 21:24 Aktualności,