Konkurs diaporamy cyfrowej

Można jeszcze nadsyłać prace na konkurs w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporam Cyfrowych `2009. Festiwal, jak co roku, jest organizowany przez Fotoklub Zamek w Szczecinie. Diaporamy mogą mieć dowolną formę: impresji, etiud, reportaży, ilustracji piosenek, esejów, opowiadań, eksperymentów, itd. Wszystkie powinny być zapisane cyfrowo. Każdy autor może przedstawić maksymalnie 3 prace, nie przekraczające 10 minut.

reklama

Oceny prac dokonają powołane przez organizatorów zespoły Jury złożone z przedstawicieli związków twórczych, stowarzyszeń fotograficznych i doświadczonych autorów. Przegląd odbędzie się w 19 miastach, w każdym z nich oceny prac dokona inne Jury. Laureaci imprezy wyłonieni zostaną w wyniku zsumowania ocen Jury we wszystkich przeglądach. Klasyfikacja generalna zostanie opublikowana do 15 października 2009 r. Pokaz galowy i wręczenie nagród odbędzie się w Szczecinie podczas XXX Pomorskich Spotkań z Diaporamą w dniu 6 listopada 2009 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 czerwca 2009 r.

Więcej informacji: www.fotoklub.zamek.szczecin.pl


01.06.2009 18:24 Aktualności,