Druga odsłona subiektywnego widzenia

Wystawa prac Bronisława Schlabsa prezentująca fotogramy z lat 50. jest pierwszym od 21 lat pokazem prac autora w Warszawie. Schlabs w dużym stopniu przyczynił się do recepcji “Subjective Fotografie” w Polsce. W latach 50. nawiązał korespondencję z Otto Steinertem, teoretykiem tego nurtu w Niemczech. W 1959 r. razem z Jerzym Lewczyńskim i Zbigniewem Beksińskim zorganizował w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym “Pokaz Zamknięty”.

Bronisław Schlabs- fotogramy z lat 50

Wystawa była efektem zdecydowanych i odważnych poszukiwań w obrębie medium fotografii i wyrażała chęć odejścia od jego dokumentalności. Fotografia stała się w twórczości Schlabsa polem subiektywnej, osobistej wypowiedzi, skonstruowanej z przetworzonych fragmentów rzeczywistości. Estetyka biologicznych fotogramów Schlabsa zbliżona jest do surrealistycznych fantazji, otwierających przed widzem nowe, nieznane światy lub zderzających ze sobą przedmioty pozornie nie mające nic wspólnego.

reklama

Bronisław Schlabs, „Fotografia subiektywna II”, Galeria Asymetria, Warszawa, ul. Nowogrodzka 18a m 8 (4 piętro). Wystawa czynna od 2 czerwca do 10 lipca 2009 r.


02.06.2009 23:18 Aktualności,