Międzynarodowy Konkurs Fotografii Górskiej 2009

Można już wysyłać fotografie na Międzynarodowy Konkurs Fotografii Górskiej “Przestrzeń życia”, który skierowany jest do wszystkich fotografujących: amatorów i profesjonalistów. Tematem jest życie w górach. Na zwycięzców czekają nagrody oraz udział w wystawie pokonkursowej.

reklama

Każdy z uczestników ma prawo nadesłać trzy zdjęcia pojedyncze bądź jeden cykl składający się maksymalnie z pięciu fotografii. Technika prac może być dowolna, zdjęcia nie mogą być jednak modyfikowane. Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszym ocenione zostaną wszystkie zdjęcia, które uczestnicy nadsyłają w wersji cyfrowej. 22 czerwca 2009 r. opublikowana zostanie lista osób zakwalifikowanych do etapu drugiego. Wówczas uczestnicy będą zobowiązaniu nadesłać zdjęcia w postaci odbitek.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2009 r.


04.06.2009 05:38 Aktualności,