Foto-Chełmoński

Muzeum Mazowieckie wraz Płockim Towarzystwem Fotograficznym zorganizowały konkurs fotograficzny, którego celem jest przybliżenie twórczości Józefa Chełmońskiego, w 160. rocznicę jego urodzin oraz 95. rocznicę śmierci.

reklama

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie niepublikowanej dotychczas pracy fotograficznej o formacie nie mniejszym niż A4, wykonanej w technice dowolnej zainspirowanej twórczością Józefa Chełmońskiego, przywołującej kontekst współczesności. W przypadku fotografii wykonanych techniką cyfrową, konieczne jest także dostarczenie jej w formie multimedialnej (płyta CD). Każdy autor może przesłać do 3 prac. Organizatorzy dopuszczają do konkursu zestawy fotografii. Każdy zestaw traktowany jest jako jedna praca. Ilość fotografii w zestawie nie może przekroczyć 3 sztuk.

Prace nieoprawione należy przesłać na adres: Muzeum Mazowieckie w Płocku, Ul. Tumska 8, 09-402 Płock, z dopiskiem „Chełmoński”.
Termin nadsyłania prac upływa 23 października 2009 r.

Więcej informacji na: www.muzeumplock.art.pl i www.ptf.plocman.pl


16.06.2009 14:23 Aktualności,