Local Press Photo 2009 rozstrzygnięte

Local Press Photo, nagradzający najlepsze zdjęcia opublikowane w prasie lokalnej, a adresowany do fotoreporterów zatrudnionych w prasie lokalnej i parafialnej, wydawanej na terenie Polski lub osób związanych z tego rodzaju pismami, został właśnie rozstrzygnięty.

Local Press Photo 2009

Na konkurs można było zgłaszać prace w kategoriach: Życie codzienne społeczności lokalnych; Lokalne wydarzenie polityczne; Lokalna kultura, sztuka i tradycja; Lokalne życie religijne; Sport lokalny. Można było też zgłosić fotoreportaż (cykl nie więcej niż 10 zdjęć powiązanych ze sobą tematycznie, traktowanych jako jedna praca) – opublikowany w prasie lokalnej lub parafialnej w 2008 r. oraz zdjęcia przygotowane do publikacji w prasie lokalnej lub parafialnej w 2008 r., ale nieopublikowane (nie więcej niż 10).

reklama

Na konkurs nadesłano łącznie blisko 650 zdjęć, w tym 36 fotoreportaży, które były oceniane przez jury w składzie: Anna Brzezińska-Skarżyńska, Marek Frąckowiak, Zbigniew Furman, Wojciech Rzążewski i Anna Hejman. Jury przyznało 16 nagród. W kategorii Życie codzienne społeczności lokalnych I miejsce zajął „Pożar” Piotr Hejke, opublikowany w Życiu Płocka. W kategorii Lokalne wydarzenie polityczne tryumfowała Agnieszka Smorąg. Kultura, sztuka i tradycja najlepsza okazała się na zdjęciu Anny Matusewicz prezentującym Dożynki w Minkowicach. W kategorii Lokalne życie religijne Jury postanowiło nie przyznawać I nagrody, a kolejną zdobył Bartosz Nawrocki. Sport lokalny najciekawiej wypadł na fotografii Marii Puścizny. Najlepszym fotoreportażem uznano Noc Kupały w Oławie Kryspina Matusewicza, a ze zdjęć niepublikowanych największą uwagę zwrócił fotoreportaż Piotra Hejke zatytułowany Tenis.


22.06.2009 17:50 Aktualności,