Ogłoszono V Dolinę Kreatywną

Rozpoczęła się V edycja projektu stypendialnego Telewizji Polskiej “Dolina Kreatywna”. W jej ramach organizowany jest między innymi konkurs fotograficzny, adresowany do autorów w wieku 14-25 lat. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe, w sumie 15 tys. zł.

Konkurs adresowany jest zarówno do autorów stawiających pierwsze kroki w fotografii, jak i artystów posiadających już pewne osiągnięcia. Kandydaci biorący udział w konkursie mogą zgłaszać swoje prace sami, mogą też być zgłaszani przez szkoły, uczelnie, domy kultury, fundacje i pracownie. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy różne zdjęcia lub jeden fotoreportaż (do sześciu zdjęć). Jeśli przesłane zdjęcie jest w jakikolwiek sposób przetworzone, to autor pracy musi opisać sposób, w jaki zostało to dokonane i dołączyć ten opis do pracy. Zdjęcia oceni jury złożone z doświadczonych i powszechnie uznanych fotografów. Pod uwagę będą brane: oryginalność pomysłu, walory artystyczne i intelektualne oraz poziom techniczny nadesłanych prac. Finał konkursu zostanie wyemitowany we wrześniu 2009 na antenie TVP2.

reklama

Termin nadsyłania prac upływa 15 sierpnia 2009 r.

Więcej na: www.dolinakreatywna.tvp.pl


22.06.2009 17:53 Aktualności,