Konkurs na najlepszy plakat fotograficzny

Ruszył VI Międzynarodowy Konkurs na Najlepszy Plakat Fotograficzny, odbywający się w ramach Biennale Plakatu Fotograficznego. Celem obu imprez jest popularyzacja osiągnięć sztuki fotograficznej, stanowiącej artystyczną wypowiedź w plakacie. Plakat fotograficzny rozumiany jest jako rodzaj twórczości, której zasadniczym tworzywem artystycznym jest obraz fotograficzny. Jego udział w plakacie fotograficznym powinien być dominujący.

reklama

Konkurs dostępny jest dla wszystkich fotografujących. Można zgłaszać do niego prace wykonane w dowolnej technice i o dowolnej tematyce. Do udziału dopuszczone zostaną projekty lub gotowe plakaty z zachowaniem regulaminowego formatu (30×40 cm (+/- 5cm). Przyjmowane będą wyłącznie prace nie prezentowane w poprzednich edycjach.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: Płockie Towarzystwo Fotograficzne, Dom Darmstadt, Stary Rynek 8, 09-400 Płock. Termin nadsyłania upływa 30 października 2009 r.

Więcej informacji na: www.ptf.plocman.pl


02.07.2009 22:01 Aktualności,