Fotografie Zbigniewa Szczypki w Fotoplastikonie Warszawskim

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do Fotoplastikonu Warszawskiego na wystawę fotografii Zbigniewa Szczypki “Warszawa (od)budowana. Lata 50’ i 60’ w fotografiach trójwymiarowych.”.

 wystawa fotografii Zbigniewa Szczypki - Warszawa (od)budowana. Lata 50 i 60

Stereoskopowe zdjęcia ilustrują głównie (od)budowę Śródmieścia. Pokazują jak wyglądało centrum – bez Rotundy i ściany wschodniej, budowa stacji Powiśle, trasy WZ, budowę Mostu Gdańskiego, “wielką wodę” z 1962 r., przesuwanie kościoła na Lesznie, odbudowę Starego Miasta.

reklama

Zainteresowanie fotografią to dla Zbigniewa Szczypki konsekwencja fascynacji fizyką techniczną i fotografią stereoskopową, z którą autor zetknął się po raz pierwszy w czasie okupacji, właśnie w warszawskim Fotoplastikonie. Dzięki tej fascynacji powstał bardzo różnorodny zbiór zdjęć, które Szczypka tworzył od lat 50. do początku lat 90 XX w.

Zbigniew Szczypka, “Warszawa (od)budowana. Lata 50’ i 60’ w fotografiach trójwymiarowych”, Fotoplastykon, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51. Wystawa czynna do 20 lipca 2009 r.


02.07.2009 22:03 Aktualności,