Fotografie Brancusi’ego

Constantin Brâncuşi, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy XX w., pozostawił po sobie także zbiór fotografii, będących przede wszystkim dokumentacją jego prac. Zdjęcia, które zrobił w swojej pracowni, rejestrowały proces tworzenia kolejnych dzieł. Jednak w tych fotografiach tkwi jakby coś więcej – niepokój, napięcie, coś przykuwającego uwagę. Wystawa w Królikarni daje niezwykłą, unikalną szansę zobaczenia, co dzieje się, gdy po aparat sięga artysta tak głęboko zanurzony w zupełnie innej dziedzinie sztuki.

Constantin Brâncuşi, fotograf - wystawa

Brancusi zrewolucjonizował myślenie o rzeźbie, tworząc dzieła, które łączyły w sobie prostotę i jasność przekazu z nowoczesnym podejściem do formy. Udało mu się połączyć dwie, pozornie sprzeczne cechy: stworzył język zrozumiały dla każdego, posługując się abstrakcyjnymi, awangardowymi metodami.

reklama

Urodził się w 1876 r. w miejscowości Hobita w Rumunii, większość dorosłego życia spędził jednak w Paryżu, gdzie zmarł w 1957 r. Niektórzy biografowie talent rzeźbiarski artysty tłumaczą jego doświadczeniami z wczesnej młodości – urodzony na wsi, w biednej rodzinnie, Brancusi nie chodził do szkoły (podobnie jak większość rumuńskich dzieci w tamtych latach), tylko pomagał pasterzom. Podczas wypasania zwierząt zaczął strugać z drzewa różne figurki – wtedy zaczęła się jego rzeźbiarska pasja. Imał się wielu zajęć, związanych z obróbką drewna, jako nastolatek wreszcie nauczył się czytać i pisać. Gdy miał 20 lat pierwszy raz wyjechał z Rumunii – pojechał do Wiednia, który w owych latach był ważnym miastem na artystycznej mapie Europy. W 1898 r., zauroczony sztuką, dostał się na Akademię Sztuk Pięknych w Bukareszcie (przyjęto go w wyniku konkursu – część kandydatów nie musiała legitymować się dyplomami ukończonych szkół, tylko przyjmowano ich na podstawie ich prac). Sześć lat później wyjechał do Paryża, gdzie nie tylko kontynuował studia, ale też po prostu zacząć żyć w artystycznej stolicy świata.

“Constantin Brâncuşi – fotograf”, Królikarnia, Warszawa, ul. Pułaska 113. Wystawa czynna do 2 sierpnia 2009 r.


03.07.2009 21:54 Aktualności,