Fotografie początku i końca

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłosiło konkurs fotograficzny pod hasłem “Narodziny i zmierzch życia”, otwarty dla wszystkich fotografujących. Zgłaszać do niego można prace w dowolnej technice, wyłącznie odbitki i wydruki w formacie min. 24 × 30 cm.

Narodziny i zmierzch życia

Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. Prace oceni profesjonalne jury w składzie: Andrzej Dragan, Paweł Kosicki i Maciej Sypniewski. Zdjęcia należy przesyłać na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin.

reklama

Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2009 r.


03.07.2009 21:57 Aktualności,