Zabytki UNESCO w fotografii

Miesięcznik FOTO i Panasonic Polska ogłosiły konkurs fotograficzny, którego zadaniem jest pokazanie w sposób twórczy jednego z tych miejsc w Polsce, które wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa.

Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się 878 miejsc w 145 krajach. W Polsce są to: Stare Miasto w Krakowie, Kopalnia Soli w Wieliczce, obóz Auschwitz-Birkenau, Puszcza Białowieska, Stare Miasto w Warszawie, Stare Miasto w Zamościu, średniowieczny zespół miejski Torunia, zamek krzyżacki w Malborku, Kalwaria Zebrzydowska, kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, drewniane kościoły południowej Małopolski (Binarowa Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa), Park Mużakowski i Hala Stulecia we Wrocławiu.

reklama

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy fotografujący. Spośród nadesłanych zdjęć jury konkursu wyłoni I, II i III miejsce uhonorowane nagrodami w postaci albumu „Places Of Wonder & Discovery Our Place – The World Heritage Collection”. Każdy uczestnik może nadesłać do trzech prac. Zdjęcie powinno mieć rozdzielczość 300 dpi i minimalne wymiary 15 × 10 cm, a maksymalne 24 × 30 cm (wymiary obrazu w pikselach powinny się mieścić w przedziale 1535 × 2126 do 2835 × 3543 piksele) oraz zostać zapisane w formacie JPG z kompresją niepogarszającą w widoczny sposób zdjęcia.

Konkursowe prace należy przesyłać e-mailem na adres naszemiejsce@foto.com.pl Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2009 r.


09.07.2009 20:58 Aktualności,