Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny - Pokaż swój świat

Niezwykłe miejsca, magiczne obrazy, niepowtarzalne momenty zapisane na zdjęciach przez profesjonalistów i amatorów nadsyłać można na konkurs portalu Wrota Świętokrzyskie.
Zdjęcia powinny dotyczyć miejsc, wydarzeń i osób z terenu Polski.

reklama

Na zwycięzców czekają wartościowe nagrody rzeczowe, a najlepsze prace zaprezentowane zostaną na pokonkursowej wystawie. Prace nadsyłać należy w postaci odbitek na papierze fotograficznym oraz w formie elektronicznej na płycie na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z dopiskiem “Konkurs fotograficzny”.

Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2009 r.


03.08.2009 21:59 Aktualności,