Foto-Tur 2009

We Wrocławiu organizowany jest XIV Przegląd Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej „Foto-Tur 2009”, będący ogólnopolską imprezą dostępną wszystkim fotografom, którzy zgłoszą swoje prace do udziału w Przeglądzie. Tegoroczny temat imprezy to „Na szlaku”.

Magazyn Fotografii Photoindex nr 5

Na Przegląd można nadsyłać prace pojedyncze oraz cykle fotografii, wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej. Każdy uczestnik może zgłosić do 5 prac – za pracę uważa się zdjęcie pojedyncze lub zestaw zdjęć. Ogranicza się ilość zestawów do 2, a także ilość zdjęć wchodzących w skład zestawu do 5. Fotogramy powinny posiadać format nie mniejszy niż 20 × 30 cm i nie większy niż 40 × 50 cm. Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 6 grudnia 2009 r. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego w terminie od 1 grudnia 2009 r. do 4 stycznia 2010 r.

Prace należy nadsyłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW, ul. Pretficza 24 50-984, Wrocław – 27 w terminie do 15 października 2009 r.


05.08.2009 21:38 Aktualności,