Dłubak wg Pijarskiego

Galeria Asymetria prezentuje projekt autorstwa Krzysztofa Pijarskiego “Dłubak-Źródła”, który zrodził się z potrzeby ujawnienia fragmentów spuścizny po wybitnym fotografie, której opracowaniem zajmuje się Fundacja Archeologia Fotografii.

Krzysztof Pijarski - Dłubak - źródła

W koncepcji chodzi o prezentację w momencie, zanim tytułowe „Źródła” zostaną wtłoczone w uporządkowane archiwum, poddane opresyjnej kategoryzacji, zrównane ze sobą, ponumerowane i nazwane.

Krzysztof Pijarski - Dłubak - źródła

reklama

Krzysztof Pijarski – młody fotograf, historyk sztuki i krytyk wszedł w świat pudeł, teczek, szafek i kartonów jak na teren nieznany i kroczy po nim z aparatem w ręku, jako wrażliwy odkrywca, uważny na pozornie nieważne znaki. Interesuje go nie tyle dość dobrze rozpoznany korpus twórczości Dłubaka, co marginesy, to, co zostaje zwykle unieważnione w oficjalnej historii sztuki.

Krzysztof Pijarski - Dłubak - źródła

Galeria Asymetria, Warszawa, ul. Nowogrodzka 18a m 8a. Wystawa czynna od 14 sierpnia do 11 września 2009 r.


11.08.2009 19:20 Aktualności,