III Międzynarodowe Igrzyska Fotograficzne

Wszyscy fotografujący mogą wziąć udział w III edycji międzynarodowego konkursu Foto Igrzyska. Celem konkursu jest wszechstronna prezentacja fotografii i stymulacja osób fotografujących do realizacji prac fotograficznych w szerokim zakresie tematyki. Prace na konkurs będą przyjmowane w następujących kategoriach i terminach: Cztery pory roku (do 11 października 2009 r.); Miasto (do 8 listopada 2009 r.); Dziecko (do 6 grudnia 2009 r.); Zbliżenia (makro, do 10 stycznia 2010 r.); Oblicza natury (do 7 lutego 2010 r.); Martwa natura (do 7 marca 2010 r.); W czerni i bieli (do 11 kwietnia 2010 r.); Ludzie (do 9 maja 2010 r.) – oraz ewentualne w kategoriach dodatkowych, które mogą być ogłoszone w trakcie trwania konkursu, nie później jednak niż na 3 miesiące przed planowanym terminem jego zakończenia. Każdy z autorów może nadesłać dowolną liczbę zdjęć na dowolną ilość tematów. Publikacja wyników końcowych z uwzględnieniem wszystkich tematycznych wyników składowych będzie mieć miejsce do 7 czerwca 2010 r.

reklama

Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.fotoigrzyska.pl

Więcej na: www.fotoigrzyska.pl


14.08.2009 19:21 Aktualności,