Dawna fotografia w MNW

Warszawskie Muzeum Narodowe przygotowało ekspozycję fotografii historycznej ze swoich bogatych zbiorów. W XXI w. żadne poważne muzeum sztuki nie może obyć się bez takiej kolekcji. Muzeum Narodowe w Warszawie jest w tej szczęśliwej sytuacji, że posiada historyczną kolekcję fotografii polskiej i światowej. Już w 1863 r. zakupiło pierwsze cztery odbitki autorstwa Karola Beyera (1818-1877).

Światłoczułe. Kolekcje fotografii w Muzeum Narodowym w Warszawie

Od początku XX w., zaczęły trafiać do muzeum zbiory polskich kolekcjonerów dzieł sztuki. Poczesne miejsce zajmowała w nich nie tylko rodzima, ale też europejska fotografia z XIX w. Kontynuowano także zakupy zdjęć, zwracając szczególną uwagę na dokumentalną wartość fotografii. Nie stroniono od fotoreportażu, prezentującego czas I wojny światowej i przełomowe lata 20. XX w. Po II wojnie światowej zasób fotografii wzbogacił się z jednej strony o zdjęcia pochodzące z kolekcji arystokratycznych, z drugiej strony o zbiory związane z kresami wschodnimi dawnej Rzeczypospolitej. Od wielu lat kolekcja jest wzbogacana o dzieła artystów współczesnych, także dzięki darom i depozytom firm oraz osób prywatnych.

reklama

Na wystawie będą eksponowane tylko oryginalne fotografie od techniki dagerotypu poprzez autorskie odbitki na papierze z XIX i XX w. To 800 fotografii z kolekcji liczącej blisko 70 000 obiektów.

„Światłoczułe. Kolekcje fotografii w Muzeum Narodowym w Warszawie”, Muzeum Narodowe, Warszawa, al. Jerozolimskie 3. Wystawa czynna od 11 września do 15 listopada 2009 r.


18.08.2009 23:51 Aktualności,