Album dla Gdańska 2009

Jeśli posiadasz w swoim dorobku unikatowe zdjęcia Gdańska wykonane w latach 2005-2009, wybierz 5 fotografii i wyślij je na konkurs ogłoszony przez Gdańską Galerię Fotografii.

Album dla Gdańska 2009

II Międzynarodowy Konkurs Album dla Gdańska 2009 jest szansą na zaprezentowanie fotografii, które w niekonwencjonalny sposób zarejestrowały obraz miasta. Szczególnie cenione będą zdjęcia, które odchodzą od tradycyjnej metody ilustrowania krajobrazu miejskiego znanego z przewodników lub widokówek. Organizatorzy docenią prace, których autorzy poszukują nowej wizualnej formuły i nie boją się eksperymentować z medium fotografii.

reklama

Jury konkursu przyzna dwie nagrody w wysokości 5.000 zł: Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w kategorii fotograf profesjonalny i Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii fotograf amator oraz trzy nagrody specjalne. Nagrodzone zdjęcia oraz inne wybrane przez jury fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Gdańskiej Galerii Fotografii w grudniu 2009 r. Autor najpopularniejszego wśród publiczności zdjęcia otrzyma 1.500 zł.

Fotografie należy zgłaszać na adres: Gdańska Galeria Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Grobla I nr 3/5, 80-834 Gdańsk, w terminie do 15 października 2009 r.

Więcej na: www.muzeum.narodowe.gda.pl


21.08.2009 21:24 Aktualności,