VI Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne Olsztyn 2009

Mistrzostwa rozgrywane są w następujących tematach: Każdy człowiek; Cała natura; Mała i wielka architektura. Każdy autor może nadesłać na nie maksymalnie 6 prac, przy czym ich tematyka nie musi być identyczna. Dopuszczaną techniką wykonania jest wyłącznie papier fotograficzny. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 20 × 25 cm i nie większy niż 60 × 80 cm. W jury konkursu zasiądą: Ryszard Czerwiński, Jacek Poremba, Marek Marcinkowski i Paweł Staszak.

reklama

Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 31 października 2009 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

Więcej na: www.omf.mok.olsztyn.pl


31.08.2009 18:36 Aktualności,