Fotobranie po francusku

W konkursie Francuskie Fotobranie tematyka nadsyłanych zdjęć ma oczywiście dotyczyć Francji lub relacji polsko-francuskich. Konkurs otwarty jest dla amatorów i profesjonalistów. Każdy z nich może przedstawić maksymalnie 3 zdjęcia, z których każde traktowane jest jako odrębna praca. Nadsyłać należy fotografie równocześnie w formie papierowej o wymiarach boku ok. 20 cm oraz w formie elektronicznej w rozdzielczości gwarantującej poprawną jakość. Prezentacja nagrodzonych i wybranych prac konkursowych odbędzie się w listopadzie 2009 r.

reklama

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 października 2009 r.

Dodatkowe informacje: 012 421 28 23, tppf@tppf.krakow.pl


14.09.2009 18:10 Aktualności,