PRL-u zwyczajne oblicze

W Starej Galerii ZPAF prezentowana jest wystawa Stanisława Kulawiaka “Na peryferiach PRL” zawierająca zdjęcia z lat 1974-1989. Fotografie zostały wykonane w Polsce w końcowej fazie istnienia PRL-u i rejestrują wiele charakterystycznych przejawów ówczesnej rzeczywistości.

Stanisław Kulawiak, Na peryferiach PRL

Pokazują formy codziennego życia, szarzyznę i ubóstwo sfery publicznej, toporność modernizacji, natręctwo socjalistycznych sloganów, drętwą ceremonialność władzy, jak i przykłady zorganizowanego społecznego protestu roku 1980.

reklama

Stanisław Kulawiak, „Na peryferiach PRL. Fotografie z lat 1974-1989”, Stara Galeria ZPAF, Warszawa, pl. Zamkowy 8. Wystawa czynna do 11 października 2009 r.


25.09.2009 06:31 Aktualności,