Kłopoty z pamięcią

Zdjęcia Maćka Stępińskiego odnoszą się do tego, o czym na przestrzeni życia zapominamy, oraz co w mniej lub bardziej świadomy sposób wypieramy z naszej pamięci. Projekt jest wynikiem chęci przywrócenia wartości czemuś, co zawsze stało w opozycji do jakichkolwiek wartości – było marginesem, odrzutem, błędem. Powoływana do życia wystawa, prezentowana w warszawskiej Galerii Leto jest opowieścią o pułapkach, jakie napotyka na swojej drodze artysta. Dotyczą one zarówno problemu postmodernistycznego powtórzenia, oporu formy, w której pracuje twórca, afunkcjonalności sztuki oraz absurdu, który bardzo często w niewyjaśniony sposób wkrada się do dzieł.

Maciej Stępiński, Skleroza

Wystawa tym bardziej przekonuje, jeżeli włączymy ją w kontekst dotychczasowych ekspozycji Stępińskiego, estetycznie dopracowanych, na których oglądać mogliśmy precyzyjnie skomponowane i doskonale wyprodukowane cykle fotografii i minimalistyczne filmy. Obecna wyróżnia się wizualnie, a przez swój autoironiczny charakter sprawia, że inaczej patrzymy na artystę.

reklama

Maciej Stępiński, „Skleroza”, Galeria Leto, Warszawa, ul. Hoża 9c. Wystawa czynna do 12 października 2009 r.


25.09.2009 10:34 Aktualności,