Konkurs „Fotografii Młodych 2010” edycja II

Jesteś młody i ambitny. Nie ukończyłeś jeszcze 30 lat. Chcesz pokazać swoje prace w doborowym, międzynarodowym towarzystwie. Czekamy właśnie na Ciebie! Zapraszamy do udziału w konkursie Fotografii Młodych.

Najlepsze nadesłane zestawy prac zostaną nagrodzone i zaprezentowane w postaci wystaw indywidualnych podczas II Festiwalu Fotografii Młodych 2010.
Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2010 r.

Konkurs Fotografii Młodych 2010 - edycja II

Regulamin w skrócie:

  • W konkursie mogą brać udział osoby które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia, nie ma minimalnej granicy wiekowej
  • Każdy z uczestników może zgłosić 3 propozycje wystaw
  • Każda z nadesłanych propozycji powinna składać się z minimum 6 maksymalnie 30 zdjęć
  • Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • Zdjęcia należy nadsyłać w formie plików elektronicznych jpg. lub tif.
  • Długość krótszego boku każdego zdjęcia minimalnie powinna wynosić 1000 px. maksymalnie 2000 px.
  • Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy konkurs@mffm.pl lub listownie na płytach CD/DVD na adres Klub Młodych Fotografów, pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław z dopiskiem “Konkurs Fotografii Młodych”
  • Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2010 r. do godziny 23:59, w przypadku zgłoszeń drogą listowną liczy się data stempla pocztowego
  • Każdy z uczestników otrzyma zwrotne potwierdzenia zgłoszenia na adres podany w formularzu
  • Wyniki konkursu zostaną podane najpóźniej do 15 maja 2010 r.

08.02.2010 20:18 Aktualności,