WSR zaprasza na Toster: bezpłatne, otwarte warsztaty branżowe

Toster - bezpłatne, otwarte warsztaty branżowe

Warszawska Szkoła Reklamy uruchomiła cykl branżowych Warsztatów Otwartych w Warszawskiej Szkole Reklamy pod wspólną nazwą Toster Workshop WSR, który trwać będzie przez cały rok akademicki 2008/2009. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla słuchaczy szkoły, jak i innych osób interesujących się tworzeniem i produkcją różnorodnych (nie tylko stricte reklamowych!) form graficznych, fotograficznych, filmowych oraz z zakresu planowania strategicznego. Taka tematyka określona jest w związku z czterema specjalizacjami (fotografia, grafika, realizacja obrazu telewizyjnego i filmowego, strategia reklamy) jakie realizowane są w Warszawskiej Szkole Reklamy.

Zadaniem warsztatów jest realizacja konkretnych projektów (wzbogacających portfolio uczestników), a cykl ich tworzenia (zawsze w ciągu jednego dnia!) jest pretekstem i materiałem do rozwijania ściśle określonych umiejętności kreatywnych, ale też kompetencji zawodowych. Zajęcia są dokładnie sprofilowane i ukierunkowane (monograficzne).

Warsztaty poświęcone są różnorodnej tematyce, w ich ramach działa także:

FotoSter – jest szansą realizacji sesji fotograficznych: portretowych, modowych, reklamowych itp. z najwybitniejszymi fotografami działającymi komercyjnie i realizującymi się na polu artystycznym, którzy współpracują ze znaczącymi klientami w branży, a jednocześnie mają na koncie wystawy indywidualne w Polsce i zagranicą, udział w festiwalach fotograficznych i nagrody w prestiżowych konkursach.

Workshopy prowadzą wyłącznie praktycy – wybitne osobowości twórcze w swoich branżach. Dzielą się własnymi doświadczeniami zawodowymi i uczą tego, czego oczekują od swoich przyszłych pracowników, współpracowników, partnerów zawodowych i klientów.

Workshopy realizowane są w doskonale wyposażonych salach wykładowych oraz pracowniach komputerowych Warszawskiej Szkoły Reklamy (ul. Szolc-Rogozińskiego 3, Warszawa), a sesje fotograficzne w profesjonalnym studio realizacyjnym DICAM przy ul. Karolkowej 38 w Warszawie.

Program FOTOSTER Workshop WSR w listopadzie:

21 listopad 2008 r. godz. 9.00 SESJA FOTOGRAFICZNA
Przemysław Pokrycki – Portret (miejsce: DICAM Studio)
zapisy (do 16 listopada 2008 r.): internetowy formularz

Zasady uczestnictwa w Warsztatach:

  1. Publikacja planu Warsztatów na dany miesiąc następuje najpóźniej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego
  2. Zajęcia odbywają się w małych grupach, a ich liczebność określa prowadzący przed rozpoczęciem zajęć. Liczebność grup nie podlega negocjacji.
  3. Zapisy na zajęcia (wyłącznie przez stronę internetową WSR) polegają na wypełnieniu krótkiego formularza internetowego i zamykane są na 5 dni przed datą warsztatu (zawsze będzie to niedziela, godzinna 24.00)
  4. Lista uczestników zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie publikowana jest w poniedziałek poprzedzający warsztat (a więc na 5 dni wcześniej) w godzinach popołudniowych na stronie internetowej WSR
  5. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a dla Słuchaczy WSR nieobowiązkowy
  6. Udział w Warsztatach można odwołać z ważnych powodów, jednak nie później niż na 2 dni przed datą ich rozpoczęcia.
  7. W przypadku powstania wolnych miejsc na Warsztatach w wyniku odwołania udziału przez któregoś z uczestników, sekretariat WSR poinformuje o tym telefoniczne osoby z listy rezerwowej
  8. Nieusprawiedliwione niestawienie się na Warsztacie uniemożliwia Słuchaczom WSR udział w kolejnych workshopach w danym semestrze
  9. Po zakończeniu Warsztatu każdy uczestnik otrzymuje specjalny certyfikat uczestnictwa (a Słuchacze WSR dodatkowo wpis do indeksu)

Pozostałe informacje o otwartych warsztatach branżowych.


31.10.2008 18:31 Aktualności,