Fotoawangarda w Radomiu

Wystawa zorganizowana w CSW „Elektrownia” w Radomiu prezentuje zbiór dzieł artystów różnych pokoleń: starszych i uznanych, których refleksja wywodzi się z burzliwego okresu neoawangardy oraz młodych, których osobowość artystyczna została już dostrzeżona. Wystawa uwypukla zjawiska, które zaiskrzyły na przełomie sztuki pojęciowej i postkonceptualizmu, i które wpłynęły na dzisiejsze praktyki artystyczne. Prezentowane prace podkreślają ideę dzieła przy zachowaniu jego silnej i atrakcyjnej materialności, która osadzona jest w problematyce intermedialnej i zagadnieniach związków sztuki z nowymi technologiami.

reklama

Ekspozycja przygotowano z prac pochodzących z kolekcji galerii Foto-Medium-Art., złożonej z dzieł najważniejszych polskich fotograficznych eksperymentatorów. Galeria od swojego powstania w 1977 r., promuje radykalne i nowe koncepcje artystyczne. W latach upowszechniania się eksperymentów fotografii, filmu artystycznego i innych nietradycyjnych sposobów kreacji, była istotnym miejscem wymiany myśli artystów poszukujących. Obok wystaw koncentrujących się na nowych mediach, galeria organizowała sympozja, dyskusje, spotkania intelektualistów. Czas pokazał, że metoda interdyscyplinarnego rozwoju myśli wykraczająca poza teren sztuki okazała się właściwa.

„Teraz! Artyści galerii Foto-Medium-Art w Radomiu”, Mazowieckie Centrum Współczesnej „Elektrownia”, Radom ul. Kopernika 1. Wystawa czynna od 7 listopada do 21 grudnia 2008 r.


04.11.2008 19:52 Aktualności,