Fotografia inspirowana

Konkurs fotograficzny „Literacki ślad” ma na celu popularyzację literatury polskiej, jako inspiracji dla pasjonatów fotografii. Należy na niego nadesłać fotografie, które będą efektem zaczytania się w literaturze polskiej. Najważniejszym założeniem konkursu jest konieczność przywołania dla każdej fotografii (zestawu zdjęć) literackiego motta.

reklama

Inspiracji należy szukać w dziełach literackich oraz biografiach polskich pisarzy i poetów. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest nieodpłatny, kierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów, jak i profesjonalnych twórców. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 wcześniej nie publikowanych fotografii barwnych lub czarno-białych wykonanych na papierze fotograficznym w formacie min. 20×30 cm do 30×45 cm. Zestawy wielozdjęciowe (do 4 szt.) będą traktowane jako jedna praca. Prace należy nadsyłać zabezpieczone przed uszkodzeniem w formie odbitki oraz pliku cyfrowego (.jpg .tif min. 300 dpi na CD) lub wglądówki, format 13×18 cm. Oceny prac i wyboru najlepszego zdjęcia dokona powołane przez organizatora Jury w terminie do 17 listopada 2008 r. Przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda w wysokości 700 zł., II nagroda w wysokości 600 zł., III nagroda w wysokości 500 zł. oraz wyróżnienia w formie nagród rzeczowych. Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie organizatora podczas otwarcia wystawy pokonkursowej 26 listopada 2008 r.

Prace należy nadsyłać w terminie do 7 listopada 2008 r. na adres: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Więcej informacji: www.ck.lublin.pl


05.11.2008 19:02 Aktualności,