Konkurs fotograficzny: Przestrzeń wyobraźni

Galeria Fotografii Fotoplastykon Antoni Rut oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ogłosiły IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego “Przestrzeń Wyobraźni”.

W konkursie przewidzianych jest 10 sesji, odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu począwszy od 27.10.2008. Jest to termin nadsyłania zdjęć do pierwszej sesji konkursowej. Następne terminy sesji konkursowych (i tym samym nadsyłania zdjęć) to: 24.11.2008, 29.12.2008, 26.01.2009, 23.02, 30.03, 27.04, 18.05, 8.06, 29.06.2009. Recenzje jurorów i zdjęcia ukażą się na stronie www.fotoplastykon.com.pl po 7 dniach od daty sesji, w zakładce “Konkurs” IX edycja. Na każdej sesji zostaną wybrane prace, z których we wrześniu 2009 r. specjalnie powołane jury zakwalifikuje prace do wystawy, katalogu oraz przyzna nagrody i Medale Fotoklubu RP.

reklama

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac na dowolny temat. Prace należy przesyłać na adres: fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl jako plik graficzny w formacie jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 72 DPI i wielkości nie mniejszej niż 1650 × 2200 pixeli. Dopuszczalny jest inny format przy zachowaniu długości jednego z boków. Plik tekstowy w formacie MS Word, zawierający nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres mailowy oraz tytuł(y) (tytuł jednej pracy maksymalnie 20 znaków) prac konkursowych, należy dołączyć do e-maila z pracami jako załącznik lub w/w dane wstawić w jego treść. Maksymalny rozmiar e-maila to 10 MB. Prace na płytach CD można składać również na adres siedziby Galerii Fotoplastykon. Opłata za każdą pracę wynosi 10,- zł. Należy ją przesłać w tym samym terminie co prace na konto: Foto Express Fuji Fotoplastykon Antoni Rut ul. Starowiejska 5/14, 61-664 Poznań PKO BP S.A. Oddział Centrum Bankowości Elektronicznej INTELIGO 50 1020 5558 1111 1635 1900 0002 podając hasło “konkurs” oraz imię, nazwisko i adres.


19.11.2008 22:33 Aktualności,