Make History. Call For Stories - konkurs fotograficzny

Lee ogłosiło konkurs fotograficzny pod hasłem – Make History Call For Stories. Za historię, która najlepiej charakteryzuje nasze czasy nagroda główna wynosi aż 50 tysięcy euro. Konkurs jest otwarty na projekty artystyczne w formie prac fotograficznych analogowych i cyfrowych.

reklama

Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz na stronie www.makehistory.eu i odesłać go wraz ze zgłaszaną pracą. Do fotografii należy dołączyć krótki opis (do 250 znaków) zawierający informacje o czasie i miejscu jej wykonania. Zgłaszać należy prace za pośrednictwem strony internetowej w rozdzielczości 72 dpi i formacie 800×600 pikseli. Przesyłka poczty tradycyjnej zawierać powinna podpisany i opatrzony datą formularz zgłoszeniowy z załączonym regulaminem projektu Make History i fotografie w postaci odbitek o wymiarach 20×30 cm lub plików na płycie CD w odpowiednim formacie cyfrowym (800×600 pikseli, 72 dpi, .jpg). Adres organizatora: DE MITRI FOUNDATION P.O. BOX NO. 40 Ufficio Postale Modena 10 41100 Modena, Italia.

Zwycięzcę konkursu wyłoni Komisja Sędziowska projektu Make History składająca się z wybitnych osobistości z dziedziny fotografii, sztuki, wzornictwa i mody. Komisja Sędziowska przedstawi werdykt wraz z uzasadnieniem na trzydzieści dni przed wręczeniem nagrody. Czas trwania projektu do 1 stycznia 2009 r.


24.11.2008 21:51 Aktualności,