Opowiedz - konkurs fotograficzny

Grantobiorcy projektu “Działaj Lokalnie VI” mogą nadsyłać prace fotograficzne i filmowe dokumentujące rezultaty swoich działań. Celem konkursu jest prezentacja projektów realizowanych w ramach programu „Działaj Lokalnie VI”, a przez to własnej działalności i jej wpływu na aktywizację lokalnej społeczności i budowanie dobra wspólnego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.swiatowid.lubowo.pl do 12 stycznia 2009 r.

reklama

Termin nadsyłania prac upływa 5 stycznia 2009 r. Więcej informacji: Stowarzyszenie Światowid 061 427 59 50, swiatowid@lubowo.pl


25.11.2008 15:24 Aktualności,